PRSK

Cílem pracovní skupiny k řešení problematiky obnovy katastrálního operátu (PRSK) je snaha sjednotit názory na problematiku obnovy katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav napříč celou ČR. Závěry by měly sloužit jako závazná doporučení pro ČÚZK, SPÚ a zpracovatele pozemkových úprav jak postupovat v dané problematice. Zároveň výslekdy jednání budou průběžně zapracovávány do novel oborových předpisů.

 

Přehled jednotlivých jednání v letech:

rok 2018

Závěry a doporučení - červen

 

rok 2017

Závěry a doporučení - duben

 

rok 2016

Závěry a doporučení - duben

Závěry a doporučení - říjen

 

rok 2015

Závěry a doporučení - duben

Závěry a doporučení - listopad

 

rok 2014

Závěry a doporučení - duben

Závěry a doporučení - říjen

 

rok 2013

Závěry a doporučení - duben

Závěry a doporučení - listopad

 

rok 2012

Závěry a doporučení - duben

Závěry a doporučení - listopad

 

rok 2011

Závěry a doporučení - listopad

 

rok 2010

Závěry a doporučení - říjen

 

Z textu jednotlivých závěrů je zřejmé jak se daná problematika vyvíjela v čase.
Nepřehlédněte

časopis 4/2021


časopis 4/2021