Studijní materiály

 • Skripta pro vysoké školy od Ing.Václava A. Mazína, Ph.D. ze Středočeské pobočky ČMKPÚ:

              POZEMKOVÉ ÚPRAVY V KULTURNÍ KRAJINĚ

 

 • Prezentace ze semináře:

PŘÍPRAVNÉ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE PŘED ZADÁNÍM A POŘIZOVÁNÍM NÁVRHŮ POZEMKOVÝCH ÚPRAV

 
 • Metodiky zpracované Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy:

VYUŽITÍ DAT A NÁSTROJŮ GIS A SIMULAČNÍCH MODELŮ K NAVRHOVÁNÍ TPEO

NAVRHOVÁNÍ TECHNICKÝCH PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ

TECHNICKÁ PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ HRAZENÍ BYSTŘIN A STRŽÍ

METODIKA HODNOCENÍ ÚČINNOSTI A REALIZACE VĚTROLAMŮ V KRAJINĚ JAKO NÁSTROJ PRO OCHRANU PŮDY OHROŽENÉ VĚTRNOU EROZÍ

 

 • Aktualizovaná metodika řešící návaznost územní plánů a pozemkových úprav:

KOORDINACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV - 2. aktualizované vydání

 

 • Prezentace ze semináře:

VODOHOSPODÁŘSKÉ STUDIE A GEOLOGICKÉ PRŮZKUMY V POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH

 

 • Prezentace z konference:

UDRŽITELNÝ ROZVOJ KRAJINY S VYUŽITÍM NÁSTROJŮ POZEMKOVÝCH ÚPRAV A AGROEKOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ

 

 • Nový metodický návod:

METODICKÝ NÁVOD K PROVÁDĚNÍ POZEMKOVÝCH ÚPRAV

 

 • Standard péče o přírodu a krajinu je určen k aplikaci při výsadbě stromů, které plní mimoprodukční funkce tedy, jejichž hlavním účelem není produkce plodů, dřeva a dalších komodit:

STANDARD PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU

 

 • Prezentace ze semináře:

CESTNÍ SÍŤ A JEJÍ FUNKCE V KRAJINĚ V PROCESU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

 

 • Prezentace ze semináře:

ROZVOJ OBCE A POZEMKOVÉ ÚPRAVY

 

 • Prezentace ze semináře:

VODOHOSPODÁŘSKÉ STUDIE A REVITALIZACE VODNÍHO REŽIMU V KRAJINĚ

 

 • Prezentace z celostátní konference 2016:

ZMĚNY KRAJINY PROTI ZMĚNÁM KLIMATU

 

 • TKP 3 – Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě – dodatek č. 1

TKP 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

 

TKP 3 Dodatek

 

 • Prezentace ze semináře:

ZELEŇ DO KRAJINY V POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH

 

 • Prezentace ze semináře:

ZKUŠENOSTI S PŘEJÍMKOU JEDNOTLIVÝCH ETAP POZEMKOVÝCH ÚPRAV NA POBOČCE SPÚ

 

 • Prezentace ze semináře:

AKTUALIZACE METODICKÝCH POSTUPŮ
Nepřehlédněte

časopis 4/2021


časopis 4/2021