Video záznamy

  • Zkušenosti s realizacemi po pozemkových úpravách
Cílem webináře, který proběhl 27. 4. 2021bylo posluchačům představit reálné zkušenosti konečných uživatelů, kterými jsou ve většině případů obce, s realizacemi společných zařízení po pozemkových úpravách. Na webináři vystoupil zástupci tří obcí a Poboček pozemkových úřadů. Své zkušenosti sdílel i Ing. Adamčík z Oddělení investičních činností SPÚČR. 
odkaz na video
 
 
  • Pozemkové úpravy a jejich význam v krajinném plánování
Webinář proběhl 27. 5. 2020. Přednáška se konala v rámci projektu Udržitelný rozvoj na místní úrovni - propojení teorie s praxí  (odkaz) a byla určena zejména Místním akčním skupinám. Záznam je však určen všem, kteří se chtějí seznámit s tím, jak pozemkové úpravy skutečně fungují. Ing. Zuzana Skřivanová a Ing. Radek Dlouhý podrobně a názorně posluchače provádí celým procesem pozemkových úprav z pohledu projektanta. Součástí záznamu je i téměř hodinová diskuze účastníků.

 

  • Pozemkové úpravy - krajinné plánování z dotací PRV
Seminář proběhl 5. 5. 2022. Jeho cílem bylo seznámení s úspěšnými projekty Programu rozvoje venkova (PRV). Propagace pozemkových úprav, jako klíčového nástroje pro rozvoj venkova. Výměna zkušeností z projektování a realizací komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) v ČR. Navázání spolupráce se zástupci obcí a dotčenými orgány státní správy (DOSS). Předání zkušeností o nové Společné zemědělské politice (SZP). Byla diskutována problematika udržitelného venkova, představeny úspěšné a zajímavé projekty i z jiného území. Seminář vedl k motivaci zúčastněných čerpat dotační prostředky z PRV.

 
Nepřehlédněte

časopis 4/2021


časopis 4/2021