Video záznamy

  • Zkušenosti s realizacemi po pozemkových úpravách
Cílem webináře, který proběhl 27. 4. 2021bylo posluchačům představit reálné zkušenosti konečných uživatelů, kterými jsou ve většině případů obce, s realizacemi společných zařízení po pozemkových úpravách. Na webináři vystoupil zástupci tří obcí a Poboček pozemkových úřadů. Své zkušenosti sdílel i Ing. Adamčík z Oddělení investičních činností SPÚČR. 
odkaz na video
 
 
  • Pozemkové úpravy a jejich význam v krajinném plánování
Webinář proběhl 27. 5. 2020. Přednáška se konala v rámci projektu Udržitelný rozvoj na místní úrovni - propojení teorie s praxí  (odkaz) a byla určena zejména Místním akčním skupinám. Záznam je však určen všem, kteří se chtějí seznámit s tím, jak pozemkové úpravy skutečně fungují. Ing. Zuzana Skřivanová a Ing. Radek Dlouhý podrobně a názorně posluchače provádí celým procesem pozemkových úprav z pohledu projektanta. Součástí záznamu je i téměř hodinová diskuze účastníků.

 

 

 

 
Nepřehlédněte

časopis 4/2018


časopis 4/2018