Úvodní stránka

Prezentace ze semináře - Pozemkové úpravy nástroj pro zmírnění negativních dopadů klimatických změn

Videoprezentace ze semináře v Kostelci nad Černými lesy, který se uskutečnil 17.9.2019. 

 

prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. ( rektor ČZU v Praze)

Nové principy projektování pozemkových úprav

 

Ing. Petr Kafka, Ph.D. (ČVUT v Praze)

Hydrologické modelování - nástroj pro návrh vodohospodářských staveb v krajině

 

prof. Ing. Tomáš Kvítek, CSc. (Povodí Vltavy, s.p.)

Přírodě blízká a technická opatření k retenci vody a ke zlepšení jakosti vody připravovaná k realizaci na zemědělské půdě v plánech dílčích povodí na povodí Vltavy

 

Ing. David Kincl (VÚMOP, ČZU v Praze)

Problematika agrotechnických protierozních opatření ve vztahu k pozemkovým úpravám

 

Ing. Zuzana Skřivanová (ČMKPÚ, Středočeská pobočka)

Ukázky opatření navržených v rámci pozemkových úprav, které zmírňují negativní dopady klimatických změn - 1. část


Ing. Roman Šmíd (ČMKPÚ, Středočeská pobočka)

Ukázky opatření navržených v rámci pozemkových úprav, které zmírňují negativní dopady klimatických změn - 2. část

 

Pozemkové úpravy - okres Nymburk

Přínášíme vám prezentace ze semináře "Pozemkové úpravy - okres Nymburk", který proběhl 8.10. v Chťovicích. 

Ing. Zdeněk Jahn, CSc. - Výstavba vodních nádrží v pozemkových úpravách pobočkou SPÚ v Nymburce

 

Ing. Jan Kusovský - Komplexní pozemková úprava Choťovice

 

 

Ing. Roman Šmíd - Komplexní pozemková úprava Choťovice očima projektanta

 

seminář Pozemkové úpravy - nástroj pro zmírnění negativních dopadů klimatických změn

 

Parkování na zítřejším semináři v Kostelci nad Černými lesy

 

Připravovaný seminář

       

 

  Více o této akci naleznete pod následujícím odkazem:

Pozemkové úpravy nástroj pro zmírnění negativních dopadů klimatických změn

Seminář je již plně obsazen !!!

 

Prezentace z workshopu 

 

Přinášíme vám prezentace ze setkání členů Středočeské pobočky ČMKPÚ se zástupci pozemkových úřadů.

Ing. Josef Havelka - Výsledky a priority SPÚ

Lubomír Jirků - Městys Červené Pečky a voda

Ing. Petr Kunc - Přínos pozemkových úprav pro činnosti Povodí Labe s.p.

Ing. Roman Šmíd - KoPÚ Červené Pečky z pohledu zhotovitele

Ing. Jana Zajícová - Pozemkové úpravy v katastrálním území Červené Pečky, Dolany u Červených Peček, Nebovidy

Ing. Miloslav Zapletal - Řešení vody a sucha na okrese Kolín

 

Prezentace ze semináře

Prezentace ze semináře ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY V NÁVAZNOSTI NA POZEMKOVÉ ÚPRAVY“, který se konal dne 22.5.2019 v Praze jsou k dispozici na webu: http://fzp.ujep.cz/konference.php

 

Seminář: Pozemkové úpravy

Konference: Pozemkové úpravy a čerpání dotací z PRV

Více o této akci

 

Seminář: Změny v hospodaření na ZPF v oblastech postižených suchem

 

Připravovaný seminář: Pozemkové úpravy a protipovodňová ochrana obcí

 

Přihlášku a více podrobností o této akci naleznete pod násedujícím odkazem: 

POZEMKOVÉ ÚPRAVY A PROTIPOVDŇOVÁ OCHRANA OBCÍ

 

 

Připravovaný seminář: Územní studie krajiny v návaznosti na pozemkové úpravy

 

Přihlášku a více podrobností o této akci naleznete pod násedujícím odkazem: 

ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY

 

Zkušenosti z PRV v krajinném plánování 2019

 

Odborný workshop

Středočeská pobočka ČMKPÚ se rozhodla zprostředkovat svým členům pravidelnou možnost konzultace vybrané problematiky, se kterou se projektanti setkávají při řešení pozemkových úprav. Tématem druhého workshopu, který se uskutečnil 20.3, byla větrná eroze a její řešení v rámci pozemkových úprav. Pro ty, kteří se nemohli workshopu zúčastnit, nabízíme možnost shlédnout uvedenou prezentaci doc. Ing. Jany Podhrázské, Ph.D..

PREZENTACE VĚTRNÁ EROZE

 

 

XXI. Konference pozemkových úprav 2019

 

 

Více o této akni na: KONFERENCE POZEMKOVÝCH ÚPRAV 2019

 

Newsletter SPÚ 1/19

Právě vyšlo první letošní vydání elektronického zpravodaje Státního pozemkového úřadu. Pro jeho náhled klikněte na obrázek níže.

 

Výsledky soutěže Žít krajinou

Ve čtvrtek 21. 3. 2019 se v Hlavním sále Senátu PČR uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků 12. ročníku soutěže Žít krajinou.
Společná zařízení byla komisemi hodnocena ve dvou kategoriích - Zelená a dopravní infrastruktura a Tvorba a ochrana krajiny. Současně byla vyhlášena Cena Státního pozemkového úřadu a Cena veřejnosti, která je udělována projektu s nejvyšším počtem hlasů získaných ze strany veřejnosti prostřednictvím internetového hlasování. V tomto ročníku bylo hodnoceno celkem 41 projektů, z toho 21 v první kategorii a 19 ve druhé.
Akce se zúčastnil senátor a předseda Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova Miroslav Nenutil, senátor a místopředseda Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova Petr Šilar, náměstek pro řízení Sekce pro fondy Evropské unie, vědu, výzkum a vzdělávání Ministerstva zemědělství Pavel Sekáč a ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu Martin Vrba. Ve svých projevech zdůraznili důležitost pozemkových úprav a jejich pozitivní vliv na krajinu.

Přijměte pozvánku na výlet po oceněných projektech: Žít krajinou

 

Akční plán 2019

Akční plán dohodnutý mezi SPÚ a ČMKPÚ představuje hlavní akce k problematice pozemkových úprav, které se uskuteční v roce 2019.

 

 

Jednání z pracovní skupiny VFP

Nový záznam z jednání pracovní skupiny k výměnnému formátu VFP, je možné stáhnout pod následujícím odkazem: VFP1/19

 

Hlasování o logu ČMKPÚ

Jak se Vám líbí současné logo ČMKPÚ? Hlasujte pro možnost logo změnit či zachovat!

https://poll.app.do/logo-2475612

 

12. ročník soutěže "Žít krajinou"

Během měsíce prosince má veřejnost možnost zapojit se do hlasování v soutěži Žít krajinou. Jedná se o již 12. ročník soutěže, která hledá nejkvalitnější realizovaná tzv. společná zařízení navrhovaná v pozemkových úpravách.

Do letošního ročníku soutěže bylo přihlášeno celkem 43 projektů. Soutěží se ve dvou kategoriích. V rámci kategorie Zelená a dopravní infrastruktura (prvky ÚSES, opatření ke zpřístupnění pozemků) se přihlásilo 22 projektů, 21 projektů je přihlášeno do kategorie Tvorba a ochrana krajiny (protierozní a vodohospodářská opatření).

Pod následujícím odkazem může veřejnost hlastovat: Žít krajinou

 

Informace z jednání pracovní skupiny

Nově do levého sloupce našich stránek byla přidána záložka Jednání pracovní skupiny. Na tomto místě naleznete současné i historické dokumenty z jednání Pracovní skupiny k řešení problematiky obnovy katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav (zkráceně PRSK) a druhé pracovní skupiny k výměnnému formátu pozemkových úprav (VFP). Dokumentace je volně ke stažení a jistě bude sloužit našim členům k lepší informovanosti o projednávané problematice.

 

Seminář: Zkušenosti s realizacemi vodních nádrží a ovocných stromů v krajině v souvislostech řešení sucha

Více informací o této akci naleznete pod následujícícím odkazem: Pozvánka

 

Prezentace ze semináře: Zkušenosti s přejímkou jednotlivých etap pozemkových úprav na pobočce SPÚ

V pátek 5. října pořádala Středočeská pobočka ČMKPÚ seminář "Zkušenosti s přejímkou jednotlivých etap pozemkových úprav na pobočce SPÚ". Tato povedená akce má již mnoho ohlasů, a proto Vám přinášíme všechny přednášky v elektronické podobě, aby jste si je mohli opět připomenout.

 

Seminář: Zkušenosti s přejímkou jednotlivých etap pozemkových úprav na pobočce SPÚ

Více o této akci                           E-přihláška na seminář

 

 

Seminář: Vliv změny klimatu na vodu v krajině

Českomoravská komora pro pozemkové úpravy, z.s. - Severočeský poboční spolek při Fakultě životního prostředí UJEP a Státní pozemkový úřad ČR pořádají v Praze dne 25.5.2018 seminář na téma: 

„VLIV ZMĚNY KLIMATU NA VODU V KRAJINĚ V NÁVAZNOSTI NA KoPÚ A AKTUALIZACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ“.

Více informací k semináři naleznete v pozvánce. Těšíme se na setkání s Vámi.

 

Akční plán 2018

Ve čtvrtek 3.května byl schálen akční plán pro letošní rok 2018. Ve spolupráci s SPÚ bude připraveno celkem pět seminářů, z toho dva celostátní úrovně. Představena bude například problematika "Vlivu změn klimatu na vodu v krajině v návaznosti na KoPÚ a aktualizace územních plánů" nebo "Zkušenosti s přejímkou jednotlivých etap pozemkových úprav na pobočce SPÚ". Přehledný rozpis akcí včetně termínů konání je ke stažení pod následujícím odkazem: Akční plán 2018

 

Žít krajinou - cena veřejnosti

V průběhu měsíce března (od 1.3 do 31.3.2018) může široká veřejnost hlasovat v soutěži Žít krajinou a udělit tzv. „Cenu veřejnosti“. Po ukončení soutěže budou hlasující slosováni a jeden z účastníků obdrží hodnotný věcný dar. Bližší informace na stránkách soutěže Žít krajinou.

 

Tématický zájezd na poloostrov Peloponés

 

Poznávací tématický autokarový zájezd na Zakarpatskou Ukrajinu

(bývalá Podkarpatská Rus –do r.1939 byla součástí ČSR. )

5-ti denní zájezd (4 dni pobytu) pro poznání zemědělské výroby a národních parků

- návštěva okolí Užhorodu, Mukačeva, Sinevirská Poljana a Koločava

Odborný program :

Rostlinná výroba

- Užhorodský okres Farmářské hospodářství Konyk (výroba brambor)

- Chustský okres – Isa –B.A.T.E  (výroba zeleniny)

- Berchivský okres – Artos-zahradnictví

Živočišná výroba

- Mukačevský okres -Farmářské hospodářství Pleša (výroba a zpracování mléka )

- Berechivský okres Karpatikum s.r.o. živočišná výroba

 

Termín : 21. - 25.5.2018

Cena přibližná - 6.900 Kč

 

V případě zájmu kontakujete:

Ing. Antonín Svoboda   email: antsvoboda@seznam.cz  nebo  tel: +420 608 525 662

Přání ČMKPÚ

 

soutěž "Žít krajinou"

Dnešním dnem Státní pozemkový úřad ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy zahajuje 11. ročník soutěže "Žít krajinou". Soutěž byla poprvé vyhlášena v roce 2006 pod názvem "Společné zařízení roku". Pod tímto názvem bylo vyhlášeno celkem 10 soutěžních ročníků. Hlavním cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s rozsahem a úrovní realizace společných zařízení navrhovaných v pozemkových úpravách. Dalším cílem je pak ocenit kvalitně odvedenou společnou práci poboček krajských pozemkových úřadů, krajských pozemkových úřadů, projektantů i dodavatelů a přispět tak ke zvýšení jejich prestiže v oboru.

Soutěž bude podporovat projekty, které svým charakterem splňují požadavky na komplexní řešení krajiny nebo její části. Pod pojmem "společné zařízení" si lze představit např. polní cesty, vodní nádrže, zatravněné průlehy, nebo vysázené prvky zeleně. Společná zařízení jsou hodnocena ve dvou kategoriích:

Zelená a dopravní infrastruktura

Tvorba a ochrana krajiny


Cena Státního pozemkového úřadu je udělována společnému zařízení z 6 oceněných ve výše uvedených kategoriích.

Více informaci o soutěži a přihlášených projektech na: Žit Krajinou

 

seminář: PSZ - PROBLÉMY PŘI ZPRACOVÁNÍ A PROJEDNÁNÍ

V pátek 13.října 2017 se konal celostátní seminář s názvem PLÁN SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ - PROBLÉMY PŘI ZPRACOVÁNÍ A PROJEDNÁNÍPostupně byla představena problematika standardu plánu společných zařízení, nejčastějších chyb při zpracování, podkladů a navrhování vodohospodářských staveb, vývoj a koncept v protierozní ochraně a problematika polních cest. Jednotlivé přednášky je možné si stáhnout pod následujícími odkazy:

 

1. Obecná problematika plánu společných zařízení a aktualizace standardu
          Ing. Renata Šmahelová, SPÚ

2. Nejčastější chyby při návrhu vodohospodářských opatření v rámci plánu společných zařízení
          Ing. Jaroslav Tměj, VÚMOP v.v.i. a Agroprojekce Litomyšl

3. Vodní eroze a jednotný koncept protierozní ochrany
          Ing. Marek Batysta, Ph.D., MZe ČR

4. Potřeba dokumentace technického řešení u polních cest při projektování plánu společných zařízení
          Ing. Jindřich Holínský, SPÚ

5. Praktické zkušenosti a nový plán společných zařízení
          Ing. Roman Šmíd, Gepard

 

seminář: Pozemkové úpravy - zkušenosti s realizacemi

XX. KONFERENCE POZEMKOVÝCH ÚPRAV OLOMOUC 2017

Pozvánka ve vyšší kvalitě

Přihláška na konferenci

 

odborný seminář: PLÁN SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ PROBLÉMY - PŘI ZPRACOVÁNÍ A PROJEDNÁNÍ

Více informací o této akci naleznete pod následujícícím odkazem: PSZ - PROBLÉMY PŘI ZPRACOVÁNÍ A PROJEDNÁNÍ

 

odborný seminář: Náležitosti dokumentace plánu společných zařízení v souladu s technickým standardem

 

 

Více informací o této akci naleznete pod následujícícím odkazem: Náležitosti dokumentace plánu společných zařízení v souladu s technickým standardem

 

XX. KONFERENCE POZEMKOVÝCH ÚPRAV OLOMOUC 2017

XX. KONFERENCE POZEMKOVÝCH ÚPRAV OLOMOUC 2017XX. KONFERENCE POZEMKOVÝCH ÚPRAV OLOMOUC 2017
Nepřehlédněte

časopis 4/2018


časopis 4/2018