O ČMKPÚ

Co je ČMKPÚ
 
Českomoravská komora pro pozemkové úpravy (ČMKPÚ) byla založena již v r. 1990, jako zájmové sdružení pracovníků v oboru pozemkových úprav. Sdružuje projektanty, pracovníky státní správy – pozemkových a dalších úřadů, pracovníky výzkumných ústavů a vysokých škol, pracovníky dodavatelských stavebních organizací i další zájemce.
 
Od svého vzniku spolupracovala a stále spolupracuje na tvorbě a novelizaci zákonů, vyhlášek, vládních nařízení, metodik, norem a dalších směrnic, souvisejících s oborem pozemkových úprav. V tomto smyslu jednala a jedná se zákonodárci – nejprve s Českou národní radou a Federálním shromážděním, dnes s Parlamentem ČR – s Poslaneckou sněmovnou a Senátem ČR. Zejména pak úzce spolupracuje s Ministerstvem zemědělství ČR – Ústředním pozemkovým úřadem.
Komora usiluje o zvyšování kvality návrhů pozemkových úprav a růst odbornosti pracovníků v oboru. Činí tak pořádáním přednášek, školení, seminářů, mezinárodních konferencí, zahraničních odborných pracovních cest. Komora zpracovává podklady pro ověřování odborné způsobilosti k projektování a její zástupci jsou přítomni u zkoušek pro udělení odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav. Pro lepší orientaci a ujednocení prací zpracovala komora návrh fakturačních celků a orientační ceník pro jejich oceňování.
Komora se snaží o propagaci pozemkových úprav a jejich celospolečenského přínosu publikováním v odborných časopisech a v tisku, spoluúčastí při natáčení filmů a videa o pozemkových úpravách, vydáváním publikací o realizovaných pozemkových úpravách a vydáním Almanachu pozemkových úprav, který byl rozšířen v mnohatisícovém počtu. Komora tak činí prostřednictvím svého celostátního představenstva ČMKPÚ a prostřednictvím svých poboček. Smyslem je seznámit veřejnost s významem, potřebností a přínosem pozemkových úprav a zajistit tak růst zájmu o jejich vypracování a realizaci. V důsledku toho potom vyvolat tlak na růst finančních zdrojů, vyčleněných na pozemkové úpravy. Současně komora zvyšuje osvětovou činnost pro představitele obcí a zemědělců na využívání dalších finančních zdrojů pro pozemkové úpravy, zdrojů národních i Evropských.
 
 Nepřehlédněte

časopis 4/2021


časopis 4/2021