Úvodní stránka

počítadlo.abz.cz


Aktuality

Aktualizace příloh Technického standardu plánu společných zařízení

10.7.2017

K 1. 7. 2017 proběhla technická aktualizace příloh Technického standardu plánu společných zařízení. Více informací o změnách naleznete na stránkách Státního pozemkového úřadu pod následujícím odkazem: TS PSZ

více

Z představenstva komory

19.6.2017

více

úspěšný seminář: ZELEŇ DO KRAJINY V POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH

19.4.2017

V pátek 7.dubna 2017 se konal celostátní seminář s názvem Zeleň do krajiny v pozemkových úpravách. Účas byla poměrně hojná, kdy akce se zůčastnili nejen pracovníci pozemkových úřadů a projektatni pozemkových úprav, ale i další odborná věřejnost řešící tuto problematiku. Cílem semináře bylo v rámci zvyšování úrovně vzdělanosti, seznámit odbornou veřejnost s přípravou a návrhem opatření ke zvýšení ekologické stability krajiny prostřednictvím zeleně v krajině a územních systémů ekologické stability. Úspěšnost celé akce dokládá i následující snímek:

Jednotlivé prezentace přednášejících je možné si stáhnout pod následujícím odkazy:

Dotační politika pro zeleň v krajině v pozemkových úpravách a příklady dobré praxe                                   Ing. Helena Součková, CSc., FŽP UJEP Ústí nad Labem

Rozptýlená zeleň a interakční prvky                                                                                                        Ing. Iva Roubíková, Ph.D., FŽP UJEP Ústí nad Labem

Výsadba biocenter a liniové zeleně                                                                                                          Ing. Zdeněk Jahn, CSc., SPÚ Pracoviště Nymburk

Právní rámec navrhování a realizace ÚSES v Komplexních pozemkových úpravách                                   Ing. Eva Voženílková, MŽP ČR

Zeleň pří revitalizaci vodohospodářských opatření                                                                                     Ing. Tomáš Just, AOPK

METODIKA VYMEZOVÁNÍ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY

více

10. ročník soutěže Společné zařízení roku

27.3.2017

Dne 23. března 2017 se v prostorách Senátu Parlamentu ČR uskutečnilo vyhlášení výsledků 10. ročníku soutěže Společné zařízení roku. Akci pořádal Státní pozemkový úřad (SPÚ) ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy.

Společná zařízení byla odbornou komisí hodnocena ve třech kategoriích. Současně byla vyhlášena Cena Státního pozemkového úřadu a Cena veřejnosti, která je udělována projektu s nejvyšším počtem hlasů získaných ze strany veřejnosti prostřednictvím internetového hlasování.

Společná zařízení realizovaná v pozemkových úpravách mají pozitivní přínos nejen pro zvýšení kvality životního prostředí, ale i kvality života na venkově. Jejich význam postupně roste v důsledku negativních dopadů klimatických změn. 

Více o této akci na: soutěž Společné zařízení roku

  

  

více

AKTUÁLNÍ TÉMA V KoPÚ S VAZBOU NA ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z EVROPSKÝCH FONDŮ

25.3.2017

víceNepřehlédněte

časopis 2/2016


časopis 2/2016