Úvodní stránka

počítadlo.abz.cz


Aktuality

seminář: Rozvoj obce a pozemkové úpravy

26.5.2016

Jihomoravská pobočka  Českomoravské komory pro pozemkové úpravy

ve spolupráci s

Krajským úřadem Jihomoravského kraje

 

                 

 

uspořádala diskusní seminář

 

„Rozvoj obce a pozemkové úpravy“

 

 

Přednášeny byly témata:

 

1. Pozemkové úpravy - přínos pro obce, spolupráce samosprávy, vlastníků a hospodářů při pozemkových úpravách

Ing. Michal POCHOP, vedoucí oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny, VÚMOP

 

2. Celostátní síť pro venkov a plánované aktivity pro rok 2016

            Ing. Dagmar ADÁMKOVÁ, Státní zemědělský intervenční fond, regionální odbor Brno.

 

3. Úloha pozemkových úřadů, spolupráce s obcemi, postup při návrhu a realizaci navržených opatření od začátku do konce

Ing. Josef Haar, KPÚ pro Jihomoravský kraj, vedoucí pobočky Břeclav 

 

4. Příklady dobré praxe při pozemkových úpravách

 Ing. Michal POCHOP, vedoucí oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny, VÚMOP

 

5. Tvorba vodohospodářských opatření a opatření ke zpřístupnění pozemků při pozemkových úpravách

Ing. Jaroslav Tměj, Agroprojekce Litomyšl

 

6. Opatření proti erozi v pozemkových úpravách

Doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D., Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny VÚMOP a MENDELU v Brně, Ústav aplikované a krajinné ekologie

 

7. Ochrana přírody a krajiny, krajinotvorná opaření v rámci pozemkových úprav

           RNDr. Josef GLOS, Ageris

 

Seminář byl všemi účastníky kladně hodnocen a téma pozemkových uprav jako jeden z nástrojů pro rozvoj obcí bylo vhodně zvoleno.

více

Rozvoj obce a pozemkové úpravy

7.4.2016

Jihomoravská pobočka  Českomoravské komory pro pozemkové úpravy

ve spolupráci s

Krajským úřadem Jihomoravského kraje

 

                 

 

pořádá a zve Vás na diskusní seminář

 

„Rozvoj obce a pozemkové úpravy“

 

Termín konání:  3. května 2016

 

Místo konání: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Zastupitelský sál, 

Žerotínovo nám. 449/3
601 82 Brno

 

Pozvánku a přihlášku na tuto akci je možné stáhnout z následujícího odkazu:

Rozvoj obce a pozemkové úpravy

více

seminář Cestní síť a její funkce v krajině

6.4.2016

Českomoravská komora pro pozemkové úpravy, z.s.

Středočeská pobočka

 

    

uspořádala 30. března 2016

v Praze na Novotného lávce 5

odborný seminář

 

CESTNÍ SÍŤ

 A JEJÍ FUNKCE V KRAJINĚ

V PROCESU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

 

Semináře se zúčastnilo 113 zájemců z řad pracovníků pozemkových úřadů, projektantů pozemkových úprav, projektantů společných zařízení a další odborné veřejnosti.

 

Úvodní informaci za SPÚ „Praktické zkušenosti z výstavby polních cest z pohledu investora“přednesl Ing. Jindřich Holínský, Odbor metodiky a řízení pozemkových úprav  j.holinsky@spucr.cz

 

Odborné přednášky:

1.   Polní cesty v procesu pozemkových úprav

      Ing. Václav Alexandr Mazín, Ph.D., SPÚ, Pobočka Plzeň

      v. mazin@spucr.cz

2.   Pozemní komunikace, občanský zákoník a související předpisy

      Ing. Jiří Blažek

      blazek.jiri@volny.cz

3.   Technické parametry polních (a lesních) cest a jejich vozovek

      doc.Ing. Ludvík Vébr, CSc., ČVUT, Fakulta stavební, katedra

      silničních staveb

      vebr@fsv.cvut.cz

4.   Součinnost autorského dozoru, technického dozoru investora,

      dodavatele stavby a pobočky SPÚ

      Ing. Karel Nedvěd, D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd, s.r.o.

      utusice@dprojekt.cz

5.   Vozovky polních cest z pohledu dodavatele stavebních prací

      Roman Ševců, ZEPOS RS, s.r.o.

    zepos@zepos.cz

 

Na uvedené mailové adresy je možno přednášejícím poslat dotaz, který souvisí s přednášenou problematikou.

 

Můžete si prohlédnout (stáhnout) prezentace z těchto přednášek:

Praktické zkušenosti z výstavby polních cest z pohledu investora

(Ing. Jindřich Holínský)

Polní cesty v procesu pozemkových úprav

(Ing. Václav Alexandr Mazín, Ph.D.)

Technické parametry polních (a lesních) cest a jejich vozovek

(doc.Ing. Ludvík Vébr, CSc.)

Vozovky polních cest z pohledu dodavatele stavebních prací

(Roman Ševců)

více

Agrární analytik Havel: Společnost musí změnit přístup ke krajině

5.4.2016

Česká společnost musí urychleně změnit svůj přístup k venkovu a vnímání krajiny. Zároveň se musí naučit lépe zacházet se zdroji. „Vracíme se k průmyslovému zemědělství, kterému jde o co největší produkci a které není šetrné ke krajině. Pokud s tím něco neuděláme, důsledky pocítí budoucí generace,“ varuje v rozhovoru pro EurActiv agrární analytik a novinář Petr Havel, který zároveň zdůrazňuje, že se se zásadní změnou musí začít už ve školních lavicích.

Více o tomto článku na portálu: EurActiv.cz 

více

Sněmovna umožnila státu nakupovat půdu pro pozemkové úpravy

4.4.2016

Sněmovna schválila novelu zákona o Státním pozemkovém úřadu, která má výrazně omezit vydávání státní zemědělské půdy. Současně má úřadu také umožnit nakupovat a hospodařit s pozemky, které bude potřebovat k pozemkovým úpravám nebo ke stavbě dálnic a přehrad. Předlohu nyní dostane k projednání Senát. 

Více o tomto článku na portálu: E15.cz

víceNepřehlédněte

Časopis 1/2015


Časopis 1/2015