Úvodní stránka

počítadlo.abz.cz


Aktuality

Náležitosti dokumentace PSZ

11.8.2017

 

 

 

Více informací o této akci naleznete pod následujícícím odkazem: Náležitosti dokumentace plánu společných zařízení v souladu s technickým standardem

více

XX. KONFERENCE POZEMKOVÝCH ÚPRAV OLOMOUC 2017

3.8.2017

více

Aktualizace příloh Technického standardu plánu společných zařízení

10.7.2017

K 1. 7. 2017 proběhla technická aktualizace příloh Technického standardu plánu společných zařízení. Více informací o změnách naleznete na stránkách Státního pozemkového úřadu pod následujícím odkazem: TS PSZ

více

Z představenstva komory

19.6.2017

více

úspěšný seminář: ZELEŇ DO KRAJINY V POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH

19.4.2017

V pátek 7.dubna 2017 se konal celostátní seminář s názvem Zeleň do krajiny v pozemkových úpravách. Účas byla poměrně hojná, kdy akce se zůčastnili nejen pracovníci pozemkových úřadů a projektatni pozemkových úprav, ale i další odborná věřejnost řešící tuto problematiku. Cílem semináře bylo v rámci zvyšování úrovně vzdělanosti, seznámit odbornou veřejnost s přípravou a návrhem opatření ke zvýšení ekologické stability krajiny prostřednictvím zeleně v krajině a územních systémů ekologické stability. Úspěšnost celé akce dokládá i následující snímek:

Jednotlivé prezentace přednášejících je možné si stáhnout pod následujícím odkazy:

Dotační politika pro zeleň v krajině v pozemkových úpravách a příklady dobré praxe                                   Ing. Helena Součková, CSc., FŽP UJEP Ústí nad Labem

Rozptýlená zeleň a interakční prvky                                                                                                        Ing. Iva Roubíková, Ph.D., FŽP UJEP Ústí nad Labem

Výsadba biocenter a liniové zeleně                                                                                                          Ing. Zdeněk Jahn, CSc., SPÚ Pracoviště Nymburk

Právní rámec navrhování a realizace ÚSES v Komplexních pozemkových úpravách                                   Ing. Eva Voženílková, MŽP ČR

Zeleň pří revitalizaci vodohospodářských opatření                                                                                     Ing. Tomáš Just, AOPK

METODIKA VYMEZOVÁNÍ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY

víceNepřehlédněte

časopis 2/2017


časopis 2/2017