Úvodní stránka

počítadlo.abz.cz


Aktuality

Jak zabránit erozi orné půdy

18.7.2016

Na Sedlčansku odborníci z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy zkoušejí, kolik vody zadrží jednotlivé protierozní technologie a jak se projeví špatně obdělávaná půda. Video je možné shnédnout pod následujícím odkazem: Jak zabránit erozi orné půdy

více

Strategie MZe 2030

21.6.2016

Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová dnes představila široké zemědělské veřejnosti na semináři v Ostravě realizované i plánované kroky, které podniká její úřad především v oblasti pozemkových úprav.

Jedná se již o třetí ze série akcí, které se konají v rámci představení Strategie ministerstva zemědělství do roku 2030. První dva semináře proběhly v uplynulých týdnech v Plzni a v Nabočanech na Chrudimsku v rámci výstavy zemědělské techniky Naše pole.

„Tato setkání se zemědělci jsou pro mě důležitou zpětnou vazbou, díky které má Státní pozemkový úřad informace o tom, co zemědělce v oblasti kvality půdy a pozemkových úprav skutečně zajímá nebo trápí,“ řekla Svatava Maradová.

Ústřední ředitelka se ve své prezentaci věnovala primárně tématu pozemkových úprav jako nástroji pro udržení a rozvoj kvality zemědělské půdy v České republice. Dále hovořila o problematice sucha a eroze půdy. Na každém z těchto seminářů byli přítomni také zaměstnanci Státního pozemkového úřadu, kteří odpovídali na četné dotazy přítomných zemědělců.

Hynek Jordán, vedoucí oddělení komunikace a marketingu
Síleno ze stránek SPÚ 

více

seminář: Vodohospodářské studie a revitalizace vodního režimu v krajině

9.6.2016

Českomoravská komora pro pozemkové úpravy, z.s.

Severočeská pobočka,

a

Státní pozemkový úřad ČR

 

 

                  

 

uspořádaly 1. června 2016 celostátní odborný seminář

 

 

Vodohospodářské studie a revitalizace vodního režimu v krajině

 

Odpovědné osoby

za SPUĆR  Mgr. Michal Gebhart

za ČMKPÚ Ing. Jaroslav Tměj

 

Zahájení:

Doc.Ing. Jiří Němec, CSc.

Předseda Severočeské pobočky ČMKPÚ, z.s.

 

Odborné přednášky:

1) Generel vodního hospodářství krajiny

      Ing. František Pavlík, Ph.D.vedoucí oddělení VFP a GIS na SPU ČR

 

2) Navrhování vodohospodářských opatření v rámci vodohospodářských studii pro řešení KoPÚ

      Doc. Ing. Jaroslav Zuna, CSc., ČZU, lektor ČKAIT

 

3) Revitalizace vodního režimu a ochrana půdy při řešení KoPÚ

      Doc. Ing Zbyněk Kulhavý, CSc. , VÚMOP, pracoviště Pardubice

 

4) Revitalizace vodních toků  v ČR a v zahraničí

      Ing. Martin Neruda, Ph.D. , FŽP UJEP Ústí nad Labem

 

5) Praktické poznatky a doporučení pro navrhování vodohospodářských opatření při zadávání a provádění KoPÚ 

Ing. Jaroslav Tměj, ČMKPÚ , Agroprojekce, s.r.o. Litomyšl

 

6) Diskuze a Závěr

více

Výměnný formát pozemkových úprav 4.0

7.6.2016

Statní pozemkový úřad zpřístupnil novou verzi VFP 4.0 s účinností od 1.6.2016. Prozatím se jedná o přechodné období, kdy je možné předávat data i ve starší verzi 3.2, a to až do 1.10.2016. Více informací o výměnném formátu pozemkových úprav 4.0 je možné zjistit z následujícího odkazu:

VFP 4.0

více

Novela zákona o Státním pozemkovém úřadu zajistí hospodárné nakládání se státní zemědělskou půdou

1.6.2016

Prezident Miloš Zeman dnes podepsal novelu zákona o Státním pozemkovém úřadu, která omezí vydávání státní zemědělské půdy a současně umožní vytvoření dostatečné rezervy pro vlastní potřeby státu.

Podle novely zákona by měla být vytvořena dostatečná rezerva nejen pro navrhování a realizaci opatření ve veřejném zájmu v procesu pozemkových úprav, ale zejména pro ústřední orgány státní správy, které mají nebo budou mít vládou schválené rozvojové programy. Novela zákona počítá i s možností rezervu půdy doplňovat nákupem, směnou a využitím předkupního práva, aby byly omezeny náklady na výkup pozemků pro potřeby státu.

Více o tomto článku na: SPÚ

víceNepřehlédněte

Časopis 1/2015


Časopis 1/2015