Úvodní stránka

počítadlo.abz.cz

   


Aktuality

Informace pro zpracovatelé pozemkových úprav

19.3.2020

více

Akční plán 2020

17.2.2020

více

Hlasování veřejnosti ŽK

1.2.2020

Nyní můžete během února hlasovat v soutěži Žít krajinou a zvolit projekt, který získá cenu veřejnosti. Zároveň jeden z hlasujících bude odměněn i dárkovým košem. Víc o hlasování na Žít krajinou.

více

Vánoční přání ČMKPÚ

24.12.2019

více

Prezentace ze semináře - PÚ nástroj pro zmírnění negativních dopadů klimatických změn

15.10.2019

Videoprezentace ze semináře v Kostelci nad Černými lesy, který se uskutečnil 17.9.2019. 

 

prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. ( rektor ČZU v Praze)

Nové principy projektování pozemkových úprav

 

Ing. Petr Kafka, Ph.D. (ČVUT v Praze)

Hydrologické modelování - nástroj pro návrh vodohospodářských staveb v krajině

 

prof. Ing. Tomáš Kvítek, CSc. (Povodí Vltavy, s.p.)

Přírodě blízká a technická opatření k retenci vody a ke zlepšení jakosti vody připravovaná k realizaci na zemědělské půdě v plánech dílčích povodí na povodí Vltavy

 

Ing. David Kincl (VÚMOP, ČZU v Praze)

Problematika agrotechnických protierozních opatření ve vztahu k pozemkovým úpravám

 

Ing. Zuzana Skřivanová (ČMKPÚ, Středočeská pobočka)

Ukázky opatření navržených v rámci pozemkových úprav, které zmírňují negativní dopady klimatických změn - 1. část


Ing. Roman Šmíd (ČMKPÚ, Středočeská pobočka)

Ukázky opatření navržených v rámci pozemkových úprav, které zmírňují negativní dopady klimatických změn - 2. část

víceNepřehlédněte

časopis 4/2018


časopis 4/2018