Úvodní stránka

počítadlo.abz.cz


Aktuality

XIX. celostátní konference v Plzni

18.9.2016

Na základě zaslaných návratek bude přihlášeným zasláno číslo účtu, na který se bude poukazovat vložné a variabilní symbol platby. Zaměstnanci SPÚ ČR se přihlašují odlišným způsobem po linii SPÚ.  NÁVRATKA

více

Pozvánka na celostátní konferenci - Změny krajiny proti změnám klimatu

13.9.2016

Kliknutím na tuto upoutávku se zobrazí celý obsah pozvánky.

více

Celostátní konference: Změny krajiny proti změnám klimatu

7.9.2016

více

Jak zabránit erozi orné půdy

18.7.2016

Na Sedlčansku odborníci z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy zkoušejí, kolik vody zadrží jednotlivé protierozní technologie a jak se projeví špatně obdělávaná půda. Video je možné shnédnout pod následujícím odkazem: Jak zabránit erozi orné půdy

více

Strategie MZe 2030

21.6.2016

Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová dnes představila široké zemědělské veřejnosti na semináři v Ostravě realizované i plánované kroky, které podniká její úřad především v oblasti pozemkových úprav.

Jedná se již o třetí ze série akcí, které se konají v rámci představení Strategie ministerstva zemědělství do roku 2030. První dva semináře proběhly v uplynulých týdnech v Plzni a v Nabočanech na Chrudimsku v rámci výstavy zemědělské techniky Naše pole.

„Tato setkání se zemědělci jsou pro mě důležitou zpětnou vazbou, díky které má Státní pozemkový úřad informace o tom, co zemědělce v oblasti kvality půdy a pozemkových úprav skutečně zajímá nebo trápí,“ řekla Svatava Maradová.

Ústřední ředitelka se ve své prezentaci věnovala primárně tématu pozemkových úprav jako nástroji pro udržení a rozvoj kvality zemědělské půdy v České republice. Dále hovořila o problematice sucha a eroze půdy. Na každém z těchto seminářů byli přítomni také zaměstnanci Státního pozemkového úřadu, kteří odpovídali na četné dotazy přítomných zemědělců.

Hynek Jordán, vedoucí oddělení komunikace a marketingu
Síleno ze stránek SPÚ 

víceNepřehlédněte

časopis 2/2016


časopis 2/2016