Úvodní stránka

počítadlo.abz.cz

   


Aktuality

Vánoční přání ČMKPÚ

24.12.2019

více

Prezentace ze semináře - PÚ nástroj pro zmírnění negativních dopadů klimatických změn

15.10.2019

Videoprezentace ze semináře v Kostelci nad Černými lesy, který se uskutečnil 17.9.2019. 

 

prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. ( rektor ČZU v Praze)

Nové principy projektování pozemkových úprav

 

Ing. Petr Kafka, Ph.D. (ČVUT v Praze)

Hydrologické modelování - nástroj pro návrh vodohospodářských staveb v krajině

 

prof. Ing. Tomáš Kvítek, CSc. (Povodí Vltavy, s.p.)

Přírodě blízká a technická opatření k retenci vody a ke zlepšení jakosti vody připravovaná k realizaci na zemědělské půdě v plánech dílčích povodí na povodí Vltavy

 

Ing. David Kincl (VÚMOP, ČZU v Praze)

Problematika agrotechnických protierozních opatření ve vztahu k pozemkovým úpravám

 

Ing. Zuzana Skřivanová (ČMKPÚ, Středočeská pobočka)

Ukázky opatření navržených v rámci pozemkových úprav, které zmírňují negativní dopady klimatických změn - 1. část


Ing. Roman Šmíd (ČMKPÚ, Středočeská pobočka)

Ukázky opatření navržených v rámci pozemkových úprav, které zmírňují negativní dopady klimatických změn - 2. část

více

Pozemkové úpravy - okres Nymburk

14.10.2019

Přínášíme vám prezentace ze semináře "Pozemkové úpravy - okres Nymburk", který proběhl 8.10. v Chťovicích. 

Ing. Zdeněk Jahn, CSc. - Výstavba vodních nádrží v pozemkových úpravách pobočkou SPÚ v Nymburce

 

Ing. Jan Kusovský - Komplexní pozemková úprava Choťovice

 

Ing. Roman Šmíd - Komplexní pozemková úprava Choťovice očima projektanta

více

Pozemkové úpravy - nástroj pro zmírnění negativních dopadů klimatických změn

18.9.2019

více

Parkování na zítřejším semináři v Kostelci nad Černými lesy

16.9.2019

víceNepřehlédněte

časopis 4/2018


časopis 4/2018