Úvodní stránka

počítadlo.abz.cz


Aktuality

Přání ČMKPÚ

17.12.2017

více

soutěž "Žít krajinou"

1.12.2017

Dnešním dnem Státní pozemkový úřad ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy zahajuje 11. ročník soutěže "Žít krajinou". Soutěž byla poprvé vyhlášena v roce 2006 pod názvem "Společné zařízení roku". Pod tímto názvem bylo vyhlášeno celkem 10 soutěžních ročníků. Hlavním cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s rozsahem a úrovní realizace společných zařízení navrhovaných v pozemkových úpravách. Dalším cílem je pak ocenit kvalitně odvedenou společnou práci poboček krajských pozemkových úřadů, krajských pozemkových úřadů, projektantů i dodavatelů a přispět tak ke zvýšení jejich prestiže v oboru.

Soutěž bude podporovat projekty, které svým charakterem splňují požadavky na komplexní řešení krajiny nebo její části. Pod pojmem "společné zařízení" si lze představit např. polní cesty, vodní nádrže, zatravněné průlehy, nebo vysázené prvky zeleně. Společná zařízení jsou hodnocena ve dvou kategoriích:

Zelená a dopravní infrastruktura

Tvorba a ochrana krajiny


Cena Státního pozemkového úřadu je udělována společnému zařízení z 6 oceněných ve výše uvedených kategoriích.

Více informaci o soutěži a přihlášených projektech na: Žit Krajinou


 

více

Celostátní seminář

23.10.2017

V pátek 13.října 2017 se konal celostátní seminář s názvem PLÁN SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ - PROBLÉMY PŘI ZPRACOVÁNÍ A PROJEDNÁNÍPostupně byla představena problematika standardu plánu společných zařízení, nejčastějších chyb při zpracování, podkladů a navrhování vodohospodářských staveb, vývoj a koncept v protierozní ochraně a problematika polních cest. Jednotlivé přednášky je možné si stáhnout pod následujícími odkazy:

 

1. Obecná problematika plánu společných zařízení a aktualizace standardu
          Ing. Renata Šmahelová, SPÚ

2. Nejčastější chyby při návrhu vodohospodářských opatření v rámci plánu společných zařízení
          Ing. Jaroslav Tměj, VÚMOP v.v.i. a Agroprojekce Litomyšl

3. Vodní eroze a jednotný koncept protierozní ochrany
          Ing. Marek Batysta, Ph.D., MZe ČR

4. Potřeba dokumentace technického řešení u polních cest při projektování plánu společných zařízení
          Ing. Jindřich Holínský, SPÚ

5. Praktické zkušenosti a nový plán společných zařízení
          Ing. Roman Šmíd, Gepard

více

PÚ - zkušenosti s realizacemi

10.10.2017

více

XX. KONFERENCE POZEMKOVÝCH ÚPRAV 2017

21.9.2017

Pozvánka ve vyšší kvalitě

Přihláška na konferenci

víceNepřehlédněte

časopis 2/2017


časopis 2/2017