Úvodní stránka

počítadlo.abz.cz


Aktuality

Strategie MZe 2030

21.6.2016

Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová dnes představila široké zemědělské veřejnosti na semináři v Ostravě realizované i plánované kroky, které podniká její úřad především v oblasti pozemkových úprav.

Jedná se již o třetí ze série akcí, které se konají v rámci představení Strategie ministerstva zemědělství do roku 2030. První dva semináře proběhly v uplynulých týdnech v Plzni a v Nabočanech na Chrudimsku v rámci výstavy zemědělské techniky Naše pole.

„Tato setkání se zemědělci jsou pro mě důležitou zpětnou vazbou, díky které má Státní pozemkový úřad informace o tom, co zemědělce v oblasti kvality půdy a pozemkových úprav skutečně zajímá nebo trápí,“ řekla Svatava Maradová.

Ústřední ředitelka se ve své prezentaci věnovala primárně tématu pozemkových úprav jako nástroji pro udržení a rozvoj kvality zemědělské půdy v České republice. Dále hovořila o problematice sucha a eroze půdy. Na každém z těchto seminářů byli přítomni také zaměstnanci Státního pozemkového úřadu, kteří odpovídali na četné dotazy přítomných zemědělců.

Hynek Jordán, vedoucí oddělení komunikace a marketingu
Síleno ze stránek SPÚ 

více

seminář: Vodohospodářské studie a revitalizace vodního režimu v krajině

9.6.2016

Českomoravská komora pro pozemkové úpravy, z.s.

Severočeská pobočka,

a

Státní pozemkový úřad ČR

 

 

                  

 

uspořádaly 1. června 2016 celostátní odborný seminář

 

 

Vodohospodářské studie a revitalizace vodního režimu v krajině

 

Odpovědné osoby

za SPUĆR  Mgr. Michal Gebhart

za ČMKPÚ Ing. Jaroslav Tměj

 

Zahájení:

Doc.Ing. Jiří Němec, CSc.

Předseda Severočeské pobočky ČMKPÚ, z.s.

 

Odborné přednášky:

1) Generel vodního hospodářství krajiny

      Ing. František Pavlík, Ph.D.vedoucí oddělení VFP a GIS na SPU ČR

 

2) Navrhování vodohospodářských opatření v rámci vodohospodářských studii pro řešení KoPÚ

      Doc. Ing. Jaroslav Zuna, CSc., ČZU, lektor ČKAIT

 

3) Revitalizace vodního režimu a ochrana půdy při řešení KoPÚ

      Doc. Ing Zbyněk Kulhavý, CSc. , VÚMOP, pracoviště Pardubice

 

4) Revitalizace vodních toků  v ČR a v zahraničí

      Ing. Martin Neruda, Ph.D. , FŽP UJEP Ústí nad Labem

 

5) Praktické poznatky a doporučení pro navrhování vodohospodářských opatření při zadávání a provádění KoPÚ 

Ing. Jaroslav Tměj, ČMKPÚ , Agroprojekce, s.r.o. Litomyšl

 

6) Diskuze a Závěr

více

Výměnný formát pozemkových úprav 4.0

7.6.2016

Statní pozemkový úřad zpřístupnil novou verzi VFP 4.0 s účinností od 1.6.2016. Prozatím se jedná o přechodné období, kdy je možné předávat data i ve starší verzi 3.2, a to až do 1.10.2016. Více informací o výměnném formátu pozemkových úprav 4.0 je možné zjistit z následujícího odkazu:

VFP 4.0

více

Novela zákona o Státním pozemkovém úřadu zajistí hospodárné nakládání se státní zemědělskou půdou

1.6.2016

Prezident Miloš Zeman dnes podepsal novelu zákona o Státním pozemkovém úřadu, která omezí vydávání státní zemědělské půdy a současně umožní vytvoření dostatečné rezervy pro vlastní potřeby státu.

Podle novely zákona by měla být vytvořena dostatečná rezerva nejen pro navrhování a realizaci opatření ve veřejném zájmu v procesu pozemkových úprav, ale zejména pro ústřední orgány státní správy, které mají nebo budou mít vládou schválené rozvojové programy. Novela zákona počítá i s možností rezervu půdy doplňovat nákupem, směnou a využitím předkupního práva, aby byly omezeny náklady na výkup pozemků pro potřeby státu.

Více o tomto článku na: SPÚ

více

seminář: Rozvoj obce a pozemkové úpravy

26.5.2016

Jihomoravská pobočka  Českomoravské komory pro pozemkové úpravy

ve spolupráci s

Krajským úřadem Jihomoravského kraje

 

                 

 

uspořádala diskusní seminář

 

„Rozvoj obce a pozemkové úpravy“

 

 

Přednášeny byly témata:

 

1. Pozemkové úpravy - přínos pro obce, spolupráce samosprávy, vlastníků a hospodářů při pozemkových úpravách

Ing. Michal POCHOP, vedoucí oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny, VÚMOP

 

2. Celostátní síť pro venkov a plánované aktivity pro rok 2016

            Ing. Dagmar ADÁMKOVÁ, Státní zemědělský intervenční fond, regionální odbor Brno.

 

3. Úloha pozemkových úřadů, spolupráce s obcemi, postup při návrhu a realizaci navržených opatření od začátku do konce

Ing. Josef Haar, KPÚ pro Jihomoravský kraj, vedoucí pobočky Břeclav 

 

4. Příklady dobré praxe při pozemkových úpravách

 Ing. Michal POCHOP, vedoucí oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny, VÚMOP

 

5. Tvorba vodohospodářských opatření a opatření ke zpřístupnění pozemků při pozemkových úpravách

Ing. Jaroslav Tměj, Agroprojekce Litomyšl

 

6. Opatření proti erozi v pozemkových úpravách

Doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D., Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny VÚMOP a MENDELU v Brně, Ústav aplikované a krajinné ekologie

 

7. Ochrana přírody a krajiny, krajinotvorná opaření v rámci pozemkových úprav

           RNDr. Josef GLOS, Ageris

 

Seminář byl všemi účastníky kladně hodnocen a téma pozemkových uprav jako jeden z nástrojů pro rozvoj obcí bylo vhodně zvoleno.

víceNepřehlédněte

Časopis 1/2015


Časopis 1/2015