Cestní síť a její funkce v krajině v procesu

Českomoravská komora pro pozemkové úpravy, z.s.

Středočeská pobočka

 

    

uspořádala 30. března 2016

v Praze na Novotného lávce 5

odborný seminář

 

CESTNÍ SÍŤ

 A JEJÍ FUNKCE V KRAJINĚ

V PROCESU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

 

Semináře se zúčastnilo 113 zájemců z řad pracovníků pozemkových úřadů, projektantů pozemkových úprav, projektantů společných zařízení a další odborné veřejnosti.

 

Úvodní informaci za SPÚ „Praktické zkušenosti z výstavby polních cest z pohledu investora“přednesl Ing. Jindřich Holínský, Odbor metodiky a řízení pozemkových úprav  j.holinsky@spucr.cz

 

Odborné přednášky:

1.   Polní cesty v procesu pozemkových úprav

      Ing. Václav Alexandr Mazín, Ph.D., SPÚ, Pobočka Plzeň

      v. mazin@spucr.cz

2.   Pozemní komunikace, občanský zákoník a související předpisy

      Ing. Jiří Blažek

      blazek.jiri@volny.cz

3.   Technické parametry polních (a lesních) cest a jejich vozovek

      doc.Ing. Ludvík Vébr, CSc., ČVUT, Fakulta stavební, katedra

      silničních staveb

      vebr@fsv.cvut.cz

4.   Součinnost autorského dozoru, technického dozoru investora,

      dodavatele stavby a pobočky SPÚ

      Ing. Karel Nedvěd, D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd, s.r.o.

      utusice@dprojekt.cz

5.   Vozovky polních cest z pohledu dodavatele stavebních prací

      Roman Ševců, ZEPOS RS, s.r.o.

    zepos@zepos.cz

 

Na uvedené mailové adresy je možno přednášejícím poslat dotaz, který souvisí s přednášenou problematikou.

 

Můžete si prohlédnout (stáhnout) prezentace z těchto přednášek:

Praktické zkušenosti z výstavby polních cest z pohledu investora

(Ing. Jindřich Holínský)

Polní cesty v procesu pozemkových úprav

(Ing. Václav Alexandr Mazín, Ph.D.)

Technické parametry polních (a lesních) cest a jejich vozovek

(doc.Ing. Ludvík Vébr, CSc.)

Vozovky polních cest z pohledu dodavatele stavebních prací

(Roman Ševců)
Nepřehlédněte

časopis 4/2021


časopis 4/2021