Přípravné a průzkumné práce před zadáním KoPÚ

Dne 5.2.2015 se konal odborný workshop na téma „Přípravné a průzkumné práce před zadáním a pořizováním návrhů pozemkových úprav“. Jednotlivé přednášky z tohoto semináře je možné stáhnout z následujíchích odkazů:

 

1) Podklady pro pozemkové úpravy z pohledu katastrálního úřadů                                                                       - Ing. Pavel Šváb

2) Příprava a vymezování rozsahu geodetických prací pro zahájení pozemkových úprav                                 - GAP Pardubice s.r.o.

3) Průzkumné práce a vyhodnocení podkladů pro návrh sítě polních cest                                                            - doc. Ing. Karel Zlatuška, CSc.

4) Územně plánovací dokumentace, ÚSES, ochrana krajiny v přípravě pozemkových úprav                           - RNDr. Jiří Kocián, RNDr. Josef Glos (AGERIS s. r. o.)

5) Vodohospodářská problematika v přípravě pozemkových úprav                                                                        - Ing. Petr Doležal (Agroprojekt PSO, s.r.o.)

6) Využití mapových podkladů katastru nemovitostí v přípravě pozemkových úprav                                            - Ing. Michal Pochop (VÚMOP)
Nepřehlédněte

časopis 4/2021


časopis 4/2021