Rozvoj obce a pozemkové úpravy - přednášky

Jihomoravská pobočka  Českomoravské komory pro pozemkové úpravy

ve spolupráci s

Krajským úřadem Jihomoravského kraje

 

                 

 

uspořádala diskusní seminář

 

„Rozvoj obce a pozemkové úpravy“

 

 

Přednášeny byly témata:

 

1. Pozemkové úpravy - přínos pro obce, spolupráce samosprávy, vlastníků a hospodářů při pozemkových úpravách

Ing. Michal POCHOP, vedoucí oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny, VÚMOP

 

2. Celostátní síť pro venkov a plánované aktivity pro rok 2016

            Ing. Dagmar ADÁMKOVÁ, Státní zemědělský intervenční fond, regionální odbor Brno.

 

3. Úloha pozemkových úřadů, spolupráce s obcemi, postup při návrhu a realizaci navržených opatření od začátku do konce

Ing. Josef Haar, KPÚ pro Jihomoravský kraj, vedoucí pobočky Břeclav 

 

4. Příklady dobré praxe při pozemkových úpravách

 Ing. Michal POCHOP, vedoucí oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny, VÚMOP

 

5. Tvorba vodohospodářských opatření a opatření ke zpřístupnění pozemků při pozemkových úpravách

Ing. Jaroslav Tměj, Agroprojekce Litomyšl

 

6. Opatření proti erozi v pozemkových úpravách

Doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D., Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny VÚMOP a MENDELU v Brně, Ústav aplikované a krajinné ekologie

 

7. Ochrana přírody a krajiny, krajinotvorná opaření v rámci pozemkových úprav

           RNDr. Josef GLOS, Ageris
Nepřehlédněte

časopis 4/2021


časopis 4/2021