Vodohospodářské studie a revitalizace

 Českomoravská komora pro pozemkové úpravy, z.s.

Severočeská pobočka,

a

Státní pozemkový úřad ČR

 

 

                  

 

uspořádaly 1. června 2016 celostátní odborný seminář

 

 

Vodohospodářské studie a revitalizace vodního režimu v krajině

 

Odpovědné osoby

za SPUĆR  Mgr. Michal Gebhart

za ČMKPÚ Ing. Jaroslav Tměj

 

Zahájení:

Doc.Ing. Jiří Němec, CSc.

Předseda Severočeské pobočky ČMKPÚ, z.s.

 

Odborné přednášky:

1) Generel vodního hospodářství krajiny

      Ing. František Pavlík, Ph.D.vedoucí oddělení VFP a GIS na SPU ČR

 

2) Navrhování vodohospodářských opatření v rámci vodohospodářských studii pro řešení KoPÚ

      Doc. Ing. Jaroslav Zuna, CSc., ČZU, lektor ČKAIT

 

3) Revitalizace vodního režimu a ochrana půdy při řešení KoPÚ

      Doc. Ing Zbyněk Kulhavý, CSc. , VÚMOP, pracoviště Pardubice

 

4) Revitalizace vodních toků  v ČR a v zahraničí

      Ing. Martin Neruda, Ph.D. , FŽP UJEP Ústí nad Labem

 

5) Praktické poznatky a doporučení pro navrhování vodohospodářských opatření při zadávání a provádění KoPÚ 

Ing. Jaroslav Tměj, ČMKPÚ , Agroprojekce, s.r.o. Litomyšl

 

6) Diskuze a Závěr
Nepřehlédněte

časopis 4/2021


časopis 4/2021