Celostátní seminář

23.10.2017

V pátek 13.října 2017 se konal celostátní seminář s názvem PLÁN SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ - PROBLÉMY PŘI ZPRACOVÁNÍ A PROJEDNÁNÍPostupně byla představena problematika standardu plánu společných zařízení, nejčastějších chyb při zpracování, podkladů a navrhování vodohospodářských staveb, vývoj a koncept v protierozní ochraně a problematika polních cest. Jednotlivé přednášky je možné si stáhnout pod následujícími odkazy:

 

1. Obecná problematika plánu společných zařízení a aktualizace standardu
          Ing. Renata Šmahelová, SPÚ

2. Nejčastější chyby při návrhu vodohospodářských opatření v rámci plánu společných zařízení
          Ing. Jaroslav Tměj, VÚMOP v.v.i. a Agroprojekce Litomyšl

3. Vodní eroze a jednotný koncept protierozní ochrany
          Ing. Marek Batysta, Ph.D., MZe ČR

4. Potřeba dokumentace technického řešení u polních cest při projektování plánu společných zařízení
          Ing. Jindřich Holínský, SPÚ

5. Praktické zkušenosti a nový plán společných zařízení
          Ing. Roman Šmíd, Gepard


Nepřehlédněte

časopis 4/2018


časopis 4/2018