Středočeský kraj

Středočeská pobočka

Výbor pobočky pro období 2022–2026:

Ing. Michal Votoček, Ph.D - předseda    michal.votocek@gepro.cz
Ing. Vladimír Luks – místopředseda       luks@geodetpb.cz
Ing. David Kincl                                            kincl.david@seznam.cz
Ing. Petr Kubů                                              kubu@agroplan.cz
Ing. Kateřina Lagner Zímová                   kontakt@katerinazimova.cz
Ing. Tomáš Krátký                                      tomas.kratky@gepard.cz
Ing. Mojmír Procházka                              agroplan@volny.cz
Ing. Roman Šmíd                                        smid.roman.smid@gmail.com
Ing. Zuzana Skřivanová, Ph.D.               zuzana.skrivanova@gmail.com

 

 Revizní komise:

Ing. Jitka Kutmanová                                 j.kutmanova@spucr.cz
Ing. Jana Švábová                                    jwsvabova@seznam.cz
 

Úhrada členských příspěvků

Středočeská pobočka má zřízený účet u ČSOB číslo: 204112776/0300, na který je možno roční členský příspěvek ve výši 500,- Kč převodem uhradit.

 
Nepřehlédněte

časopis 4/2021


časopis 4/2021