Soutěž Společné zařízení roku 2013

Zpřístupnění pozemků

V letošním roce bylo do kategorie Zpřístupnění pozemků přihlášeno celkem 22 projektů. Odborná komise, která jednotlivé projekty hodnotila, byla složena z prof. Ing. Jana Váchala, CSc. (JCU),  doc. Ing. Ludvíka Vébra, CSc. (ČVUT Praha) a Ing. Petra Pánka, Ph.D. (ČVUT Praha).  Jako jednoznačně nejúspěšnější projekt byla vyhodnocena Cestní síť Kralicko s označením I/13 přihlášena pozemkovým úřadem Ústí nad Orlicí. Obdržela celkově 107 bodů a s vysokým náskokem zvítězila. Na druhém místě s 99 body se umístila I/16 polní cesta HPC 5 v k.ú. Razice realizovaná Státním pozemkovým úřadem Teplice. A třetím nejlepším projektem byla I/6 Polní cesta VPC 1 realizovaná v obci Vidím na Mělnicku s 97 body.

 

1) místo – Cestní síť Kralicko (SPÚ Ústí nad Orlicí)

2) místo – Výstavba a obnova polní cesty HPC 5 (SPÚ Teplice)

3) místo – Polní cesta VPC 1 (SPÚ Mělník)

 

 

Protierozní a vodohospodářská opatření

Ochrana půdy a řešení vodních poměrů v krajině nabývá v současné době stále většího významu. Tomuto trendu odpovídá i stoupající počet přihlášených projektů v kategorii Protierozní a vodohospodářská opatření, kdy pro tento rok bylo přihlášeno celkem 8 projektů. Odborná komise byla složena z prof. Ing. Františka Tomana, CSc. (MENDELU Brno), Ing. Jany Podhrázské, Ph.D. (VÚMOP Brno) a doc. Ing. Karla Vrány, CSc. (ČVUT Praha). První místo se 114 body získal projekt  II/4 Vodní nádrž N5 na Dobřínském potoce, který do soutěže zaslal státní pozemkový úřad Uherské Hradiště. Na druhém místě se 109 body se umístil projekt II/3 nazvaný Protipovodňová opatření v k.ú. Kvasiny realizovaný Státním pozemkovým úřadem Český Krumlov. A třetím nejlepším realizovaným opatřením v kategorii je Poldr 3 "Nad Koupalištěm" s registračním číslem II/2, který obdržel 99bodů. Tento projekt byl přihlášen do soutěže Státním pozemkovým úřadem v Hradci Králové.

 

1) místo – Vodní nádrž N5 na Dobřínském potoce (SPÚ Uherské Hradiště)

2) místo – Protipovodňové opatření (SPÚ Český Krumlov)

3) místo – Poldr 3 "Nad Koupalištěm" (SPÚ Hradec Králové)

 

 

Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

I když na první pohled se prvky určené k ochraně a tvorbě životního prostředí mohou zdát jako méně významné, opak je pravdou. Tato opatření obvykle plní i vícero významných funkcí najednou (protierozní, krajinotvorná, ekologická), a z tohoto důvodu by neměla být opomíjená. Pro tento rok bylo do kategorie Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí přihlášeno celkem 8 projektů. Odborná komise, která jednotlivé projekty hodnotila, byla složena z prof. Ing. Petra Skleničky, CSc. (ČZU Praha), doc. Ing. Antonína Bučka, CSc. (MENDELU Brno), Ing. Martina Webera (VÚKOZ Průhonice) a Dr. Ing. Petra Marady (MENDELU Brno). První místo se 136 body obsadily hned dva projekty. Projekt III/7 Vodní nádrž s biocentrem LBC 2 od Státního pozemkového úřadu Vyškov a III/8 Lokální biocentrum Pod Slavíkovou cestou od Státního pozemkového úřadu Chrudim. Na druhém místě se 131 body skončilo biocentrum R 51 Kaltouz s označením III/2 realizované Státním pozemkovým úřadem Hradec Králové. A na třetím místě se umístila Malá vodní nádrž PEO 01 s registračním číslem III/3, kterou do soutěže zaslal Státní pozemkový úřad Rychnov nad Kněžnou.

 

1) místo – Vodní nádrž s biocentrem LBC 2 (SPÚ Vyškov)

1) místo – Lokální biocentrum Pod Slavíkovou cestou (SPÚ Chrudim)

2) místo – Biocentrum R 51 Kaltouz (SPÚ Hradec Králové)

3) místo – Malá vodní nádrž PEO 01 (SPÚ Rychnov nad Kněžnou)
Nepřehlédněte

časopis 4/2018


časopis 4/2018