soutěž "Žít krajinou"

1.12.2017

Dnešním dnem Státní pozemkový úřad ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy zahajuje 11. ročník soutěže "Žít krajinou". Soutěž byla poprvé vyhlášena v roce 2006 pod názvem "Společné zařízení roku". Pod tímto názvem bylo vyhlášeno celkem 10 soutěžních ročníků. Hlavním cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s rozsahem a úrovní realizace společných zařízení navrhovaných v pozemkových úpravách. Dalším cílem je pak ocenit kvalitně odvedenou společnou práci poboček krajských pozemkových úřadů, krajských pozemkových úřadů, projektantů i dodavatelů a přispět tak ke zvýšení jejich prestiže v oboru.

Soutěž bude podporovat projekty, které svým charakterem splňují požadavky na komplexní řešení krajiny nebo její části. Pod pojmem "společné zařízení" si lze představit např. polní cesty, vodní nádrže, zatravněné průlehy, nebo vysázené prvky zeleně. Společná zařízení jsou hodnocena ve dvou kategoriích:

Zelená a dopravní infrastruktura

Tvorba a ochrana krajiny


Cena Státního pozemkového úřadu je udělována společnému zařízení z 6 oceněných ve výše uvedených kategoriích.

Více informaci o soutěži a přihlášených projektech na: Žit Krajinou


 


Nepřehlédněte

časopis 4/2018


časopis 4/2018