odborný workshop

25.4.2019

Středočeská pobočka ČMKPÚ se rozhodla zprostředkovat svým členům pravidelnou možnost konzultace vybrané problematiky, se kterou se projektanti setkávají při řešení pozemkových úprav. Tématem druhého workshopu, který se uskutečnil 20.3, byla větrná eroze a její řešení v rámci pozemkových úprav. Pro ty, kteří se nemohli workshopu zúčastnit, nabízíme možnost shlédnout uvedenou prezentaci doc. Ing. Jany Podhrázské, Ph.D..

PREZENTACE VĚTRNÁ EROZE

 


Nepřehlédněte

časopis 4/2018


časopis 4/2018