Informace o pozemkových úpravách

5.2.2021

Vážení kolegové,

přinášíme nové infomrace o pozemkových úpravách v době nouzového stavu. 

Postup prací v řízení o pozemkových úpravách v době vyhlášeného nouzového stavu 

Sdělení ve věci součinnosti s katastrálními úřady při řízení o pozemkových úpravách


Nepřehlédněte

časopis 4/2021


časopis 4/2021