Další články z oboru

23.01.2021

Přinášíme další dvojici odborných článků. První představuje komplexní pozemkové úpravy na Nymbursku, především ve vztahu k realizovaným opatřením. Druhý článek se následně věnuje protierozním opatřením, která jsou kladně hodnocena i zemědělskou veřejností na Děčínsku. Pro zobrazení článků klikněte na příslušné fotografie.


Nepřehlédněte

časopis 4/2021


časopis 4/2021